Esvalot al caragol des Born

L’explosió festiva de Sant Joan es repetí un any més ahir capvespre al caragol des Born. La plaça estava plena, pleníssima de gent, especialment de jovent, desitjant el cos a cos amb els cavalls. La multitud embullada entonava cançons, reia i feia arronsades per fer més entretinguda l’espera.Hi mancava un quart per a les sis .