Descobreix els nostres orígens

Com la resta de les Illes Balears, Menorca ha sofert nombroses invasions al llarg de la seva història: fenicis, grecs, cartaginesos, romans, vàndals, visigots, àrabs, catalans, francesos i anglesos han pres aquesta bella illa, però a tots va antecedir una cultura prehistòrica única en el món, ja que va deixar alguns testimoniatges en pedra, fonamentalment les taules, que només es troben aquí.