Primeres colonitzacions

Els fenicis van arribar a Menorca cap al segle XI abans de Crist i la van batejar amb el nom de Nura. Aquests marins i comerciants provinents de Tir i Sidón, en el Líban actual, van desenvolupar un incipient comerç entre Menorca i Eivissa i van fundar les dues ciutats més importants que hi ha avui en la illa: Mahón (Magón) i Ciutadella. Cap al 500 a.C es funda alguna ciutat estat per part dels colonitzadors grecs, que anomenen a Menorca Meloussa. Igual que els fenicis, els grecs no van arribar a establir colònies permanents a la illa, doncs no hi ha cap vestigi que atesti l’establiment definitiu dels mateixos.

El pas dels cartaginesos

Al voltant de l’any 300 a.C els cartaginesos prenen la illa i van cridar Jamma o Iamnona a Ciutadella i Magón a l’actual capital de Menorca.

Menorca hagué de ser per als cartaginesos lloc de passada -no oblidem que està gairebé equidistant de la metròpoli i de Ebusus, la seva gran emporio- on hagueren de realitzar interessants negocis important els seus productes manufacturats i enduent-se a canvi queviures i bestiar. Això és el que semblen demostrar les petjades que van deixar en les estacions arqueològiques menorquines. En totes elles, barrejats amb restes de gots indígenes, es troben objectes o fragments ceràmics indiscutiblement púnics; també alguns objectes de bronze denoten la mateixa procedència.

De les troballes es dedueix que els productes cartaginesos van arribar a tots els poblats, cosa atribuïble al comerç que els visitants establien amb els naturals del país, o bé, pot ser que sigui deguda aquesta abundància d’objectes púnics al continu recórrer dels camps i llocs habitats, pels encarregats de fer allistaments d’homes útils (foners balears) per al servei de les armes. Doncs no oblidem que el més important motiu que oferia Menorca a l’ambició de Cartago era sens dubte la possibilitat d’extreure de la illa nodrides lebes de soldats mercenaris que anaven a engrossir el seu exèrcit, ocupant la major part de les vegades les primeres files de combat (guerres greco-púniques).