Zones arqueològiques Menorca

La petjada que van deixar els seus ancestrals pobladors segueix encara viva en els poblats prehistòrics de la illa. Les seves construccions megalítiques, formades per pedres de grans dimensions, són de les més significatives del món. Més recents, del segle XVIII, són les fortificacions que es van construir per a defensar el territori de nombroses invasions, provocades per la situació estratègica de la illa en el centre del Mediterrani.

Talaiots i Taules

L’època de la dominació britànica és la que va deixar major petjada, en forma de construccions; les principals fortaleses s’agrupen en el port de Maó. Destaca la de la Mola i la seva visita és essencial per a entendre el passat de la illa.

Els monuments megalítics més característics de la illa són els denominats talaiots. Es tracta de torres megalítiques que en ocasions estan aïllades i en unes altres, agrupades. S’alcen sobre punts des dels quals s’albiren àmplies panoràmiques. Els talaiots sembla que complien diverses funcions: torre de vigilància, torre de defensa, plataforma de l’habitatge del cap del poblat, magatzem o sepultura.

Són així mateix de summe interès arqueològic les muralles megalítiques de Torre Llafuda, Santa Rosa, Son Catlar, Biniaiet, Torre d’En Gaumés i Alfurinet.Altres monuments són d’índole religiosa o funeràries. Entre els primers, sobresurten les taules. Es tracta de taules formades per dues pedres de grans dimensions, una quadrangular clavada verticalment en el sòl i altra sobreposada, formant el conjunt d’ambdues com una tosca i colossal “T” pétrea.

Entre les taules descobertes mereixen especial esment les següents: les de Trepucó, Talatí de Dalt i sa Torreta de Tramuntana, les de Torralba d’en Salort i Torre Llissà Vell a Alaior, i la Torre Trencada a Ciutadella.

Monuments d’índole religiosa són també les sales hipòstiles, construccions ciclòpies, la planta de les quals, generalment rectangular, apareix delimitada per enormes pedres. El sostre d’aquestes sales està sustentat per columnes en el seu interior. Les sales de major interès i millor conservades són les existents en Biniai Nou, Binigaus Nou, Torre Vella d’Avall, Torre d’en Gaumés, Són Catlar, Biniguarda i Biniparrell Gran.

Entre els monuments funeraris menorquins, els principals són els dolmens, les coves de soterrament, les navetes i naviformes i sepulcres excavats en la pròpia roca, en l’aire lliure o en el sòl i les parets de diverses grutes. Els més interessants són la Naveta d’Es Tudons i les cinquanta sepultures existents en les coves del grup troglodític de Torreta Saura.