Un món d’artesania

Una manera perfecta d’apreciar la gran diversitat d’artesania de la illa és visitar els mercantils. En ells, el turista pot trobar de tot, des dels productes més típics fins a les antiguitats més curioses. Els hi ha permanents i setmanals, que se celebren en cada localitat, instal·lant-se normalment en les places. També poden acudir a la cita estival que reuneix multitud de tendes en els carrers que duen al port de Ciutadella i Maó. I encara hi ha altres, els ambulants, que plens de creativitat recorren a l’estiu la illa amb els seus variats productes.

En definitiva, el turista difícilment abandona la illa sense fer-se amb algun record emblemàtic de Menorca.